RONITEX s.r.o.

Adresa:

Pekliska 55,Velké Hoštice 747 31

Telefon:

CZ/+420 604 267 060

PL/+48 692 733 702

E-mail:

RONITEX@VOLNY.CZ